„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

indeks

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem: Rozbudowa zakładu o obiekt magazynowo-suszarniczy  wraz z infrastrukturą oraz realizacja inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu w miejscowości Wierzbica Górna , mająca na celu wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę magazynu silosowego z infrastrukturą oraz realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu.

Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: Utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

 

zdjęcie