Oferta

Przedsiębiorstwo Rolne „Agro-Ferm” Sp. z o.o. w zakresie swojej działalności zajmuje się:

 1. Produkcją roślinną, w tym:
  • Rzepaku
  • Pszenicy
  • Kukurydzy
 2. Produkcją zwierzęcą, w tym:
  • Chów i hodowla bydła
  • Produkcja i sprzedaż mleka

Produkcja zwierzęca odbywa się obecnie w dwóch obiektach, tj:

w Wierzbicy Górnej i w Świniarach Wielkich